Wie zijn we?

Een Studiezaal is een locatie waar kinderen en jongeren wekelijks in een veilige, rustgevende én gezellige omgeving in hun eigen wijk kunnen studeren en begeleid worden. Door een combinatie van LifeCoaching, huiswerkondersteuning en talentontwikkeling bieden wij een aanpak op maat voor ieder kind, waarbij de behoeftes van het kind áltijd op de eerste plaats komen.

 


In elke Studiezaal is een team van begeleiders aanwezig met uiteenlopende ervaringen. Samen met onze medewerkers, bestaande uit (student-)pedagogen, (oud-) docenten en mensen uit het bedrijfsleven, creëren we een plezierige en stimulerende omgeving waarin de kinderen zich in alle rust op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. De leerlingen versterken hun zelfvertrouwen en ontwikkelen een positieve blik op hun toekomst. 

Wat doen we?

Studiezalen creëert de condities waardoor ook kinderen uit kwetsbare wijken het meeste uit zichzelf kunnen halen, hun kansen pakken en volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij.  Binnen de Studiezalen leggen we de focus op:

Talentontwikkeling:

 

 • Netwerkontplooiing
 • Sociale en emotionele ontwikkeling
 • Leefwereld vergroten
 • Bieden van nieuw toekomstperspectief
LifeCoaching:

 

 • Positieve rolmodellen
 • Verminderen van stress
 • Soft skills ontwikkelen
 • Van en met elkaar leren
 • Ouderbetrokkenheid versterken
 • Hulp bij opvoedkundige vraagstukken

Huiswerkondersteuning:

 

 • Huiswerkbegeleiding
 • Studievaardigheden
 • Studieloopbaanoriëntatie
 • Overgang naar vervolg onderwijs