Over ons


Studiezalen is sinds de oprichting in 2011 doorontwikkeld tot een succesvol merk. De ontwikkelde methodiek binnen de Studiezalen beslaat interessante en effectieve speerpunten. De kracht van de organisatie, maar ook een belangrijk aspect in deze methodiek, is het maatwerk. Dat is ook wat onze organisatie kenmerkt, op maat een oplossing bieden.


Aandachtsfunctionaris

De aandachtsfunctionaris speelt een belangrijke rol binnen de organisatie bij het oppakken van zaken met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, (seksueel)misbruik en/of huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen de Studiezalen bewaakt de aandachtsfunctionaris de interne procedures en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van bovengenoemde onderwerpen.

 

Taken van de aandachtsfunctionaris:

De aandachtsfunctionaris is consulent en gesprekspartner voor collega's die misbruik, huiselijk geweld en/of kindermishandeling vermoeden op grond van eigen waarneming of door externe informatie van derden.

 

De aandachtsfunctionaris:

  • Stelt samen met collega's een zorgplan op voor de begeleiding van het kind/gezin, bemiddelt bij problemen en/of knelpunten.
  • Onderhoudt kennis over relevante ontwikkelingen (landelijk en regionaal) t.a.v. misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Levert specifieke informatie over het handelingsprotocol.
  • Verzorgt bijscholing en trainingen op het gebied van misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Voorziet het management van informatie m.b.t. contact met de ketenpartners.
  • Verzorgt informatie aan het management m.b.t. onderwerpen op het gebied van misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Neemt deel aan aandachtsfunctionarissen netwerk in de regio.

Raad van advies

Wij vinden het belangrijk om geadviseerd te worden door relevante ervaringsdeskundigen. Daarom heeft Studiezalen een Raad van Advies samengesteld. In deze raad zitten professionals van verschillende disciplines die met ons meedenken bij verschillende vraagstukken. De raad bestaat uit: