Stichting

Statutaire naam: Stichting Studiezalen

Statutaire zetel: Amsterdam

RSIN: 858705060

IBAN: NL75 INGB 0009 1410 17  

 

Bezoekadres: De savornin Lohmanstraat 555,

1067 PV Amsterdam

 

Website: www.studiezalen.com

Email: info@studiezalen.com

 

Stichting Studiezalen is ANBI erkend. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dit kan alleen indien een instelling zich voor minsten 90% inzet voor het algemeen nut.


Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Voorzitter: dhr. Abdelhamid Idrissi

Penningmeester: dhr. Mark Ruiter

Secretaris: mevr. Hilda Buitelaar