PestLifecoach


 

Het doel van PestLifecoach is het zichtbaar maken, bespreekbaar maken en tegengaan van pestgedrag, waaronder chantage, kleineren, intimideren, cyberpesten, sexting en grooming. Wij merken dat het pesten (van kleineren tot aan chantage, bedreiging en sexting) veel makkelijker maar helaas ook veel heftiger is geworden door gebruik van sociale media. Over het algemeen zijn de ouders van onze doelgroep onvoldoende digitaal- en taalvaardig. Elk jaar bespreken jeugdigen binnen de Studiezalen tal van onaangename ervaringen. 

 

Veel kinderen en ouders maken deze pestervaringen niet adequaat of te laat bespreekbaar. Daarbij komt dat betrokken organisaties zoals scholen, voetbalverenigingen of werkgevers niet, of onvoldoende, aan slag gaan met deze meldingen en signalen. Dit met verregaande  gevolgen voor het slachtoffer en diens omgeving.   

 

Het initiatief PestLifecoach heeft in 2016-2017 een succesvolle start en uitvoering gehad, waarbij tientallen jeugdigen de PestLifecoach bezochten en de landelijke media de innovatieve methodiek prees.

 

Het weerbaarder maken van kinderen doen wij mede door het op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken van pestgedrag, luisteren naar het gepeste kind en diens ouders, adviseren, het aanbieden van LifeCoachtrajecten en het geven van weerbaarheids-trainingen/workshops. Voor elk kind wordt er een dossier opgesteld waardoor zij zich al snel sterker en meer gehoord voelen.