StudieZomerzalen

De StudieZomerzalen is een project dat is ontwikkeld vanuit de ervaringen/methodiek in de Studiezalen om de kloof voor jongeren die de stap van het primair- naar het voortgezet onderwijs maken te verkleinen. Met dit project is het nóg beter mogelijk om de kansen te vergroten en met meer zelfvertrouwen het nieuwe schooljaar in te gaan.

 

Doel:

Leerlingen krijgen bij de StudieZomerzalen de kans zichzelf sterker te maken ter voorbereiding op de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

 

Leerlingen worden sterker in de basisvakken zoals Nederlands, wiskunde en Engels en krijgen een introductie van de school waar de nieuwe brugklasser terechtkomt. Het unieke is dat er tevens wordt geluisterd naar - en op maat aandacht besteed aan - de behoefte die benoemd wordt tijdens de persoonlijke gesprekken met de leerlingen. Ook wordt er gewerkt aan het hebben van een sterker fundament in meer zelfvertrouwen voor een sterkere start op school. Een goede start motiveert tot meer!

Programma

Het programma is tweeledig waarbij het ochtendprogramma bestaat uit een onderwijskundig programma, het middagprogramma bestaat uit sportieve en creatieve activiteiten. 

 

Tijdens de StudieZomerzalen wordt de leerling o.a. intensief ondersteund in:

 • studie- en communicatievaardigheden, waaronder communicatie naar docenten.
 • de basisvakken: Nederlands, Engels en wiskunde.
 • het vergroten van kennis door de ervaringen van rolmodellen. Hierbij  vertellen ze over hun kansen en drempels tijdens de middelbare schooltijd.

Thema's binnen het middagprogramma:


Creativiteit:
 • Creativiteit & Innovatie
 • Bloggen & Vloggen
 • Filosoferen
 • Talentontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling:

 • Kansen en drempels in de brugklas
 • Debatteren/discussiëren
 • Leren presenteren
 • Leren netwerken
 • Doelen & Dromen (POP)
Weerbaarheid:
 • Omgaan met pestgedrag
 • Herkennen van faalangst
 • Assertiviteit & Zelfvertrouwen
 • Persoonlijke verzorging in de puberteit

Sportiviteit:

 • Diverse sportactiviteiten binnen en buiten school