Werkwijze


LifeCoaching

Wie ben jij? Wat wil jij? Wat kan jij?

 

Het werken aan zelfvertrouwen, omgaan met emoties, talentontwikkeling en onder andere levensreflectie leiden tot het (her)ontdekken van jezelf. Wij geloven dat iedereen een positief voorbeeld kan zijn voor anderen.

 

Per persoon of doelgroep kijken we samen wat er nodig is om de juiste begeleiding in te zetten. Deze begeleiding op maat resulteert vaak in bijzondere interventies. Enkele voorbeelden hiervan zijn sextingpreventie, veiligheidsvergroting in samenwerking met wijkagenten en o.a. ouderbijeenkomsten met betrekking tot voorlichting armoedevoorzieningen.

Talentontwikkeling & Workshops

Binnen de Studiezalen komen we ontzettend veel talenten tegen. De ene leerling is zich meer bewust van zijn talent(en) dan de ander. Wij werken op verschillende manieren aan het creëren van de juiste omstandigheden om al deze kwaliteiten tot bloei te kunnen laten komen. 

Zo geven wij regelmatig o.a. de volgende workshops:

  • Netwerken
  • Debatteren
  • Solliciteren
  • Schrijven & Journalistiek
  • Rap & Muziek

Wij zien het actief gebruiken van je netwerk als sleutel om efficiënt dichter bij je doel te komen. 

Zo wordt tijdens workshops onder andere aandacht besteed aan hoe jij je netwerk kan gebruiken bij het vinden van een baan.

 

Al deze talentontwikkelingen brengen we aan het eind van het jaar samen in de vorm van een afsluitende Zomershow. Alle leerlingen kunnen tijdens deze show hun talenten laten zien.

Begeleiding School & Profielkeuze

Waar ben ik goed in? Waar ligt mijn passie? Wat zijn mijn mogelijkheden?

 

Deze en andere vragen horen we vaak van onze leerlingen. Om te werken naar succes in de toekomst is het belangrijk om nu al de juiste kennis te hebben, maar ook om de juiste keuzes te maken.

Denk bijvoorbeeld aan de middelbare school keuze, profielkeuze, vrijwilligerswerk, stage of de vervolgopleiding. Met de leerlingen die dit lastig vinden houden we speciale intervisiemomenten en voeren we regelmatig persoonlijke gesprekken om de mogelijkheden in kaart te brengen en ondersteuning te bieden. Ook nodigen we regelmatig professionals uit het bedrijfsleven uit om hun ervaringen te delen met de leerlingen. Zo kunnen leerlingen goed voorbereid een eigen keuze maken.